وکالت
بدون دیدگاه

آزمایش عدم تمکین به چه نحو است؟

تمکین در بحث ازدواج به هدف انجام تکالیف شرعی و قانونی از طریق زوجه و تبعیت متعارف از شوهر است. تمکین بر دو نوع تقسیم شده است عام و خاص، شرط تعلق نفقه به زوجه تمکین از شوهر است و…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
دسته بندی ها
فیلتر ها
برچسب ها
فیلتر ها
عضویت در خبرنامه
فهرست